SG++-Doxygen-Documentation
json::Node Class Referenceabstract

#include <Node.hpp>

Inheritance diagram for json::Node:
json::DictNode json::IDNode json::ListNode json::TextNode json::JSON sgpp::base::OperationConfiguration sgpp::combigrid::OrthogonalPolynomialBasis1DConfiguration sgpp::datadriven::LearnerScenario sgpp::datadriven::LearnerSGDEConfiguration sgpp::datadriven::SparseGridDensityEstimatorConfiguration sgpp::base::OCLOperationConfiguration

Public Member Functions

virtual void addAttribute (const std::string &name, std::unique_ptr< Node > node)
 
virtual NodeaddDictAttr (const std::string &name)
 
virtual NodeaddDictValue ()
 
virtual NodeaddIDAttr (const std::string &name, const std::string &value)
 
virtual NodeaddIDAttr (const std::string &name, const char *value)
 
virtual NodeaddIDAttr (const std::string &name, const double &value)
 
virtual NodeaddIDAttr (const std::string &name, const uint64_t &value)
 
virtual NodeaddIDAttr (const std::string &name, const int64_t &value)
 
virtual NodeaddIDAttr (const std::string &name, const bool &value)
 
virtual NodeaddIdValue (const std::string &value)
 
virtual NodeaddIdValue (const char *value)
 
virtual NodeaddIdValue (const double &value)
 
virtual NodeaddIdValue (const uint64_t &value)
 
virtual NodeaddIdValue (const int64_t &value)
 
virtual NodeaddIdValue (const bool &value)
 
virtual NodeaddListAttr (const std::string &name)
 
virtual NodeaddListValue ()
 
virtual NodeaddTextAttr (const std::string &name, const std::string &value)
 
virtual NodeaddTextValue (const std::string &value)
 
virtual void addValue (std::unique_ptr< Node > node)
 
virtual Nodeclone ()=0
 
virtual bool contains (const std::string &key)
 
virtual std::unique_ptr< Nodeerase (Node &node)
 
virtual std::unique_ptr< Nodeerase ()
 
virtual std::string & get ()
 
virtual bool getBool ()
 
virtual double getDouble ()
 
virtual int64_t getInt ()
 
virtual uint64_t getUInt ()
 
virtual std::vector< std::string > & keys ()
 
 Node ()
 
virtual Nodeoperator= (const Node &right)
 
virtual Nodeoperator[] (const std::string &key)
 
virtual Nodeoperator[] (const size_t index)
 
virtual void parse (std::vector< Token > &stream)=0
 
virtual std::unique_ptr< NoderemoveAttribute (const std::string name)
 
virtual std::unique_ptr< NoderemoveValue (size_t index)
 
virtual NodereplaceDictAttr (const std::string &name)
 
virtual NodereplaceIDAttr (const std::string &name, const std::string &value)
 
virtual NodereplaceIDAttr (const std::string &name, const char *value)
 
virtual NodereplaceIDAttr (const std::string &name, const double &value)
 
virtual NodereplaceIDAttr (const std::string &name, const uint64_t &value)
 
virtual NodereplaceIDAttr (const std::string &name, const int64_t &value)
 
virtual NodereplaceIDAttr (const std::string &name, const bool &value)
 
virtual NodereplaceListAttr (const std::string &name)
 
virtual NodereplaceTextAttr (const std::string &name, const std::string &value)
 
virtual void serialize (std::ostream &outFile, size_t indentWidth)=0
 
virtual void set (const std::string &value)
 
virtual void setBool (bool boolValue)
 
virtual void setDouble (double doubleValue)
 
virtual void setInt (int64_t intValue)
 
virtual void setUInt (uint64_t uintValue)
 
virtual size_t size ()=0
 
virtual ~Node ()=default
 

Public Attributes

size_t orderedKeyIndex
 
Nodeparent
 

Static Protected Attributes

static const int SERIALIZE_INDENT = 3
 

Constructor & Destructor Documentation

◆ Node()

json::Node::Node ( )

◆ ~Node()

virtual json::Node::~Node ( )
virtualdefault

Member Function Documentation

◆ addAttribute()

void json::Node::addAttribute ( const std::string &  name,
std::unique_ptr< Node node 
)
virtual

◆ addDictAttr()

◆ addDictValue()

Node & json::Node::addDictValue ( )
virtual

Reimplemented in json::ListNode.

◆ addIDAttr() [1/6]

◆ addIDAttr() [2/6]

Node & json::Node::addIDAttr ( const std::string &  name,
const char *  value 
)
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

◆ addIDAttr() [3/6]

Node & json::Node::addIDAttr ( const std::string &  name,
const double &  value 
)
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

◆ addIDAttr() [4/6]

Node & json::Node::addIDAttr ( const std::string &  name,
const uint64_t &  value 
)
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

◆ addIDAttr() [5/6]

Node & json::Node::addIDAttr ( const std::string &  name,
const int64_t &  value 
)
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

◆ addIDAttr() [6/6]

Node & json::Node::addIDAttr ( const std::string &  name,
const bool &  value 
)
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

◆ addIdValue() [1/6]

Node & json::Node::addIdValue ( const std::string &  value)
virtual

Reimplemented in json::ListNode.

◆ addIdValue() [2/6]

Node & json::Node::addIdValue ( const char *  value)
virtual

Reimplemented in json::ListNode.

◆ addIdValue() [3/6]

Node & json::Node::addIdValue ( const double &  value)
virtual

Reimplemented in json::ListNode.

◆ addIdValue() [4/6]

Node & json::Node::addIdValue ( const uint64_t &  value)
virtual

Reimplemented in json::ListNode.

◆ addIdValue() [5/6]

Node & json::Node::addIdValue ( const int64_t &  value)
virtual

Reimplemented in json::ListNode.

◆ addIdValue() [6/6]

Node & json::Node::addIdValue ( const bool &  value)
virtual

Reimplemented in json::ListNode.

◆ addListAttr()

Node & json::Node::addListAttr ( const std::string &  name)
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

◆ addListValue()

Node & json::Node::addListValue ( )
virtual

Reimplemented in json::ListNode.

◆ addTextAttr()

◆ addTextValue()

Node & json::Node::addTextValue ( const std::string &  value)
virtual

Reimplemented in json::ListNode.

◆ addValue()

void json::Node::addValue ( std::unique_ptr< Node node)
virtual

Reimplemented in json::ListNode.

◆ clone()

◆ contains()

bool json::Node::contains ( const std::string &  key)
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

Referenced by sgpp::datadriven::StreamingModOCLFastMultiPlatform::Configuration::augmentDefaultParameters(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLUnified::Configuration::augmentDefaultParameters(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLMaskMultiPlatform::Configuration::augmentDefaultParameters(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLOpt::Configuration::augmentDefaultParameters(), sgpp::datadriven::StreamingOCLMultiPlatform::Configuration::augmentDefaultParameters(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::KernelPruneGraph< T >::augmentDefaultParameters(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::KernelCreateGraph< T >::augmentDefaultParameters(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::KernelDensityB< T >::augmentDefaultParameters(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::KernelDensityMult< T >::augmentDefaultParameters(), sgpp::base::OCLManagerMultiPlatform::buildKernel(), sgpp::base::OCLManagerMultiPlatform::configureDevice(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::SourceBuilderPruneGraph< T >::generateSource(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::SourceBuilderB< T >::generateSource(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::SourceBuilderCreateGraph< T >::generateSource(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::SourceBuilderMult< T >::generateSource(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::KernelCreateGraph< T >::KernelCreateGraph(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::KernelDensityMult< T >::KernelDensityMult(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::SourceBuilderCreateGraph< T >::SourceBuilderCreateGraph(), and sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::SourceBuilderMult< T >::SourceBuilderMult().

◆ erase() [1/2]

std::unique_ptr< Node > json::Node::erase ( Node node)
virtual

Reimplemented in json::DictNode, and json::ListNode.

Referenced by json::ListNode::erase(), and erase().

◆ erase() [2/2]

std::unique_ptr< Node > json::Node::erase ( )
virtual

References erase(), and parent.

◆ get()

◆ getBool()

bool json::Node::getBool ( )
virtual

Reimplemented in json::IDNode, and json::TextNode.

Referenced by sgpp::base::OCLManagerMultiPlatform::buildKernel(), sgpp::datadriven::createStreamingBSplineOCLConfigured(), sgpp::datadriven::DataMiningConfigParser::getFitterRegularizationConfig(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::KernelCreateGraph< T >::KernelCreateGraph(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::KernelDensityB< T >::KernelDensityB(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::KernelDensityMult< T >::KernelDensityMult(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLOpt::KernelMult< T >::KernelMult(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLFastMultiPlatform::KernelMult< T >::KernelMult(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLUnified::KernelMult< T >::KernelMult(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLMaskMultiPlatform::KernelMult< T >::KernelMult(), sgpp::datadriven::StreamingOCLMultiPlatform::KernelMult< T >::KernelMult(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLUnified::KernelMultTranspose< T >::KernelMultTranspose(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLOpt::KernelMultTranspose< T >::KernelMultTranspose(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLMaskMultiPlatform::KernelMultTranspose< T >::KernelMultTranspose(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLFastMultiPlatform::KernelMultTranspose< T >::KernelMultTranspose(), sgpp::datadriven::StreamingOCLMultiPlatform::KernelMultTranspose< T >::KernelMultTranspose(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::KernelPruneGraph< T >::KernelPruneGraph(), sgpp::datadriven::clusteringmpi::MPIWorkerBase::MPIWorkerBase(), sgpp::datadriven::clusteringmpi::MPIWorkerPackageBase< int >::MPIWorkerPackageBase(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLOpt::SourceBuilderMult< T >::SourceBuilderMult(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLFastMultiPlatform::SourceBuilderMult< T >::SourceBuilderMult(), sgpp::datadriven::StreamingOCLMultiPlatform::SourceBuilderMult< T >::SourceBuilderMult(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLMaskMultiPlatform::SourceBuilderMult< real_type >::SourceBuilderMult(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLUnified::SourceBuilderMult< real_type >::SourceBuilderMult(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::SourceBuilderMult< T >::SourceBuilderMult(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLFastMultiPlatform::SourceBuilderMultTranspose< T >::SourceBuilderMultTranspose(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLUnified::SourceBuilderMultTranspose< real_type >::SourceBuilderMultTranspose(), sgpp::datadriven::StreamingOCLMultiPlatform::SourceBuilderMultTranspose< T >::SourceBuilderMultTranspose(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLMaskMultiPlatform::SourceBuilderMultTranspose< real_type >::SourceBuilderMultTranspose(), and sgpp::datadriven::StreamingModOCLOpt::SourceBuilderMultTranspose< real_type >::SourceBuilderMultTranspose().

◆ getDouble()

double json::Node::getDouble ( )
virtual

◆ getInt()

◆ getUInt()

uint64_t json::Node::getUInt ( )
virtual

Reimplemented in json::IDNode, and json::TextNode.

Referenced by sgpp::base::OCLManagerMultiPlatform::configureDevice(), sgpp::datadriven::DataMiningConfigParser::getFitterRegularizationConfig(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::KernelCreateGraph< T >::KernelCreateGraph(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::KernelDensityB< T >::KernelDensityB(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::KernelDensityMult< T >::KernelDensityMult(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLOpt::KernelMult< T >::KernelMult(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLFastMultiPlatform::KernelMult< T >::KernelMult(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLUnified::KernelMult< T >::KernelMult(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLMaskMultiPlatform::KernelMult< T >::KernelMult(), sgpp::datadriven::StreamingOCLMultiPlatform::KernelMult< T >::KernelMult(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLUnified::KernelMultTranspose< T >::KernelMultTranspose(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLOpt::KernelMultTranspose< T >::KernelMultTranspose(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLMaskMultiPlatform::KernelMultTranspose< T >::KernelMultTranspose(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLFastMultiPlatform::KernelMultTranspose< T >::KernelMultTranspose(), sgpp::datadriven::StreamingOCLMultiPlatform::KernelMultTranspose< T >::KernelMultTranspose(), sgpp::datadriven::DensityOCLMultiPlatform::KernelPruneGraph< T >::KernelPruneGraph(), sgpp::datadriven::clusteringmpi::MPIWorkerPackageBase< int >::MPIWorkerPackageBase(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLOpt::SourceBuilderMult< T >::SourceBuilderMult(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLFastMultiPlatform::SourceBuilderMult< T >::SourceBuilderMult(), sgpp::datadriven::StreamingOCLMultiPlatform::SourceBuilderMult< T >::SourceBuilderMult(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLMaskMultiPlatform::SourceBuilderMult< real_type >::SourceBuilderMult(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLUnified::SourceBuilderMult< real_type >::SourceBuilderMult(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLFastMultiPlatform::SourceBuilderMultTranspose< T >::SourceBuilderMultTranspose(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLUnified::SourceBuilderMultTranspose< real_type >::SourceBuilderMultTranspose(), sgpp::datadriven::StreamingOCLMultiPlatform::SourceBuilderMultTranspose< T >::SourceBuilderMultTranspose(), sgpp::datadriven::StreamingModOCLOpt::SourceBuilderMultTranspose< real_type >::SourceBuilderMultTranspose(), and sgpp::datadriven::StreamingModOCLMaskMultiPlatform::SourceBuilderMultTranspose< real_type >::SourceBuilderMultTranspose().

◆ keys()

std::vector< std::string > & json::Node::keys ( )
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

◆ operator=()

Node & json::Node::operator= ( const Node right)
virtual

◆ operator[]() [1/2]

Node & json::Node::operator[] ( const std::string &  key)
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

◆ operator[]() [2/2]

Node & json::Node::operator[] ( const size_t  index)
virtual

Reimplemented in json::ListNode.

◆ parse()

virtual void json::Node::parse ( std::vector< Token > &  stream)
pure virtual

◆ removeAttribute()

std::unique_ptr< Node > json::Node::removeAttribute ( const std::string  name)
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

◆ removeValue()

std::unique_ptr< Node > json::Node::removeValue ( size_t  index)
virtual

Reimplemented in json::ListNode.

◆ replaceDictAttr()

Node & json::Node::replaceDictAttr ( const std::string &  name)
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

◆ replaceIDAttr() [1/6]

Node & json::Node::replaceIDAttr ( const std::string &  name,
const std::string &  value 
)
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

◆ replaceIDAttr() [2/6]

Node & json::Node::replaceIDAttr ( const std::string &  name,
const char *  value 
)
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

◆ replaceIDAttr() [3/6]

Node & json::Node::replaceIDAttr ( const std::string &  name,
const double &  value 
)
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

◆ replaceIDAttr() [4/6]

Node & json::Node::replaceIDAttr ( const std::string &  name,
const uint64_t &  value 
)
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

◆ replaceIDAttr() [5/6]

Node & json::Node::replaceIDAttr ( const std::string &  name,
const int64_t &  value 
)
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

◆ replaceIDAttr() [6/6]

Node & json::Node::replaceIDAttr ( const std::string &  name,
const bool &  value 
)
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

◆ replaceListAttr()

Node & json::Node::replaceListAttr ( const std::string &  name)
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

◆ replaceTextAttr()

Node & json::Node::replaceTextAttr ( const std::string &  name,
const std::string &  value 
)
virtual

Reimplemented in json::DictNode.

◆ serialize()

◆ set()

void json::Node::set ( const std::string &  value)
virtual

◆ setBool()

void json::Node::setBool ( bool  boolValue)
virtual

◆ setDouble()

void json::Node::setDouble ( double  doubleValue)
virtual

◆ setInt()

void json::Node::setInt ( int64_t  intValue)
virtual

◆ setUInt()

void json::Node::setUInt ( uint64_t  uintValue)
virtual

◆ size()

virtual size_t json::Node::size ( )
pure virtual

Member Data Documentation

◆ orderedKeyIndex

◆ parent

◆ SERIALIZE_INDENT

const int json::Node::SERIALIZE_INDENT = 3
staticprotected

The documentation for this class was generated from the following files: